16

Học viên

1

Khóa học

Hoàng Quý Tỉnh

Giảng viên

Giảng viên khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2014

Phát triển toàn diện cho trẻ 0 - 6 tuổi
Học viên: 16
Bài giảng: 33 bài
Thời lượng: 04 giờ 44 phút
199,000 đ
600,000 đ
- 66%