210

Học viên

2

Khóa học

Hòa Yody

Diễn giả

Tổng giám đốc điều hành Thời trang YODY
Đã đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho hàng trăm người ở cấp lãnh đạo, quản lý.
Là diễn giả truyền động lực cho hàng trăm CEO vượt qua rào cản khởi nghiệp và bế tắc trong điều hành doanh nghiệp ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH, LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG …)
Lãnh đạo truyền cảm hứng
Học viên: 184
Bài giảng: 39 bài
Thời lượng: 14 giờ 47 phút
299,000 đ
1,200,000 đ
- 75%
Bí mật xây dựng đội nhóm vô địch
Học viên: 26
Bài giảng: 30 bài
Thời lượng: 06 giờ 50 phút
349,000 đ
1,500,000 đ
- 76%