123

Học viên

1

Khóa học

Manny Trần

Giảng viên

Giảng viên: Anh Manny Trần - Tốt nghiệp tại Học viện Pyramind- San Francisco - Học viện âm nhạc điện tử hàng đầu thế giới Anh là đồng sáng lập Học viện MCM ( MCMA) tại Việt nam. 
Số lượng học viên đã/ đang đào tạo offline: 140+
Nhạc điện tử - Học làm nhạc EDM cho người mới
Học viên: 123
Bài giảng: 42 bài
Thời lượng: 02 giờ 59 phút
199,000 đ
800,000 đ
- 75%