58

Học viên

1

Khóa học

Bùi Đức Tiến

Thạc sĩ ngôn ngữ học

Thạc Sỹ Bùi Đức Tiến, Giảng viên Khoa Anh, Trường Đại học Sư phạm TPHCM
- Giảng viên chính tại Anh Ngữ EMC - English Master Center
- IELTS 8.5; Tốt nghiệp Cao học hạng ưu tại Đại học Curtin, Úc
- Có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là dùng các phần mềm, ứng dụng để thiết kế các bài học mang tính tương tác cao.
- Tham gia "Đề án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020", bồi dưỡng Tiếng Anh cho giáo viên ở tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.
- Tham gia xây dựng mô hình "Tiếng Anh Cộng Đồng" tại trường Đại học Sư phạm TPHCM
- Có nhiều báo cáo khoa học tại các Hội thảo quốc tế, khu vực và quốc gia
Luyện thi IELTS online: listening, speaking, reading, writing
Học viên: 58
Bài giảng: 50 bài
Thời lượng: 04 giờ 09 phút
249,000 đ
600,000 đ
- 58%