13

Học viên

1

Khóa học

Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên

Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ tự kỷ Gia An

Website: http://giaanedu.com.vn/

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, giảng dạy Kỹ năng sống cho trẻ em

Hành trang cho trẻ trước khi vào lớp 1
Học viên: 13
Bài giảng: 26 bài
Thời lượng: 03 giờ 13 phút
199,000 đ
500,000 đ
- 60%