Chủ đề

Xin chào Học viên

Manny Trần

Giảng viên

Giảng viên: Anh Manny Trần - Tốt nghiệp tại Học viện Pyramind- San Francisco - Học viện âm nhạc điện tử hàng đầu thế giới Anh là đồng sáng lập Học viện MCM ( MCMA) tại Việt nam. 
Số lượng học viên đã/ đang đào tạo offline: 140+

104

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Manny Trần giảng dạy