38

Học viên

1

Khóa học

Văn Minh

MC

MC Văn Minh
Giám đốc điều hành - Công ty tổ chức sự kiện VMP
Giám đốc đào tạo - Trung tâm đào tạo MCPro - Công ty Cổ phần Truyền thông 123TV
5 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo kỹ năng sống, MC dẫn chương trình
Diễn giả trẻ triển vọng 2016 
MC dẫn chương trình chuyên nghiệp cho nhiều sự kiện lớn và kênh giải trí VTC
Đào tạo MC sự kiện chuyên nghiệp
Học viên: 38
Bài giảng: 35 bài
Thời lượng: 02 giờ 53 phút
249,000 đ
700,000 đ
- 64%