1980

Học viên

11

Khóa học

Trần Duy Thanh

Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế - Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015
Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#
Học viên: 637
Bài giảng: 44 bài
Thời lượng: 19 giờ 38 phút
599,000 đ
600,000 đ
Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng
Học viên: 240
Bài giảng: 43 bài
Thời lượng: 20 giờ 28 phút
599,000 đ
600,000 đ
Lập trình Android toàn tập
Học viên: 300
Bài giảng: 82 bài
Thời lượng: 30 giờ 55 phút
699,000 đ
700,000 đ
Lập trình LinQ toàn tập
Học viên: 149
Bài giảng: 71 bài
Thời lượng: 18 giờ 45 phút
699,000 đ
700,000 đ
Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần
Học viên: 146
Bài giảng: 53 bài
Thời lượng: 16 giờ 48 phút
499,000 đ
600,000 đ
- 16%
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Học viên: 131
Bài giảng: 58 bài
Thời lượng: 07 giờ 47 phút
599,000 đ
700,000 đ
- 14%
Lập trình Kotlin toàn tập
Học viên: 138
Bài giảng: 95 bài
Thời lượng: 19 giờ 33 phút
699,000 đ
700,000 đ
Lập trình Java trong 4 tuần
Học viên: 153
Bài giảng: 90 bài
Thời lượng: 18 giờ 54 phút
599,000 đ
700,000 đ
- 14%
Làm chủ Python trong 4 tuần
Học viên: 52
Bài giảng: 101 bài
Thời lượng: 12 giờ 56 phút
700,000 đ

Thành thạo C++ qua 108 bài học
Học viên: 24
Bài giảng: 109 bài
Thời lượng: 18 giờ 57 phút
700,000 đ

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Học viên: 10
Bài giảng: 70 bài
Thời lượng: 21 giờ 24 phút
799,000 đ

  • 247 Cầu Giấy, Hà Nội
  • 25 Ngô Quyền, TP HCM
  • 090 488 6095
  • 0243 763 8999
  • cskh@unica.vn
  • 8:00 - 22:00 hàng ngày

Tải app Unica

  • Unica on App Store
  • Unica on Google Play

© Học viện Online Unica - Hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho người đi làm - Cổng kết nối Chuyên gia với Học viên