Chủ đề: khởi nghiệp 0 đồng

 • Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng

  Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng

  53 đánh giá
  -10%

  David Thanh

  Chuyên gia đào tạo Digital Marketing

  2193

  540,000đ

  600,000 đ

  • 43 bài học
  • 06 giờ 22 phút
  Quan tâm
 • Bắt đầu làm xuất nhập khẩu từ con số 0

  Bắt đầu làm xuất nhập khẩu từ con số 0

  2 đánh giá

  Bùi Mai Phương

  Giảng viên

  37

  600,000đ

  • 31 bài học
  • 03 giờ 17 phút
  Quan tâm
 • Khởi nghiệp từ con số 1

  Khởi nghiệp từ con số 1

  1 đánh giá
  -14%

  Nguyễn Trung Kiên

  Giảng viên - CEO HCC

  36

  599,000đ

  700,000 đ

  • 30 bài học
  • 02 giờ 21 phút
  Quan tâm
 • Khởi nghiệp thực chiến từ A-Z

  Khởi nghiệp thực chiến từ A-Z

  1 đánh giá

  Đỗ Thanh Tịnh

  Giảng viên

  27

  600,000đ

  • 44 bài học
  • 01 giờ 36 phút
  Quan tâm
 • Bán hàng từ Youtube với phí 0 đồng

  Bán hàng từ Youtube với phí 0 đồng

  0 đánh giá

  Lê Văn Trường

  Giảng viên

  14

  600,000đ

  • 25 bài học
  • 04 giờ 10 phút
  Quan tâm