Chủ đề: 55

 • Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

  Nghệ thuật bán hàng qua điện thoại

  31 đánh giá

  Hán Quang Dự

  Giám đốc đào tạo - GCC Việt Nam

  495

  600,000đ

  • 13 bài học
  • 01 giờ 34 phút
  Quan tâm