Phan Kiều Trang

Giảng viên - CEO Elight

Giảng viên Phan Kiều Trang, Người sáng lập - Giám đốc trung tâm Anh ngữ Elight

Cô đã có hơn 7 năm kinh nghiệm dạy tiếng anh giao tiếp cho người lớn; đào tạo hơn 700 sinh viên giao tiếp tiếng anh tự nhiên

Thành tích học thuật:  

          TOEIC 945

          Học bổng Endeavour danh giá từ Chính phủ Úc tại Đại học Victoria 

          Giải thưởng OXFAM 2015

 

  • 447Học viên
  • 3 Khóa học

Khóa học do Phan Kiều Trang giảng dạy

Tiếng Anh giao tiếp công sở

Tiếng Anh giao tiếp công sở

4 đánh giá

Phan Kiều Trang

Giảng viên - CEO Elight

159

1,000,000đ

  • 54 bài học
  • 06 giờ 57 phút
Quan tâm
Tiếng anh giao tiếp công sở cơ bản

Tiếng anh giao tiếp công sở cơ bản

2 đánh giá

Phan Kiều Trang

Giảng viên - CEO Elight

284

500,000đ

  • 29 bài học
  • 03 giờ 44 phút
Quan tâm
Tiếng anh giao tiếp công sở nâng cao

Tiếng anh giao tiếp công sở nâng cao

3 đánh giá

Phan Kiều Trang

Giảng viên - CEO Elight

4

500,000đ

  • 27 bài học
  • 03 giờ 12 phút
Quan tâm