• 1Thông tin
  • 2Thanh toán
  • 3Vào học

Thông tin người đặt hàng

 

Đơn hàng (1 khóa học)

Sửa
Xử lý video, hình ảnh và audio với Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop

499,000đ

799,000đ

Thành tiền

499,000đ