Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Tư duy lãnh đạo xuất chúng - Lãnh đạo bằng câu hỏi

Phần 1 : Tư duy lãnh đạo xuất chúng
Phần 2 : 15 chìa khóa lãnh đạo đội nhóm