Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

BẢN THÂN - Tự giới thiệu bản thân.

Phần 1 : GẶP GỠ VÀ CHÀO HỎI
Phần 2 : BẢN THÂN
Phần 3 : GIA ĐÌNH
Phần 4 : CÔNG VIỆC
Phần 5 : MUA SẮM
Phần 6 : GIAO THÔNG
Phần 7 : DU LỊCH
Phần 8 : HẸN HÒ RỦ RÊ
Phần 9 : ĂN UỐNG
Phần 10 : SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Phần 11 : THỂ THAO
Phần 12 : NHỮNG TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT