Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

20 mẫu câu giao tiếp sơ trung cấp - Tôi bị cảnh sát phạt 200.000 đồng vì không tuân thủ luật giao thông.

Phần 1 : Nhập môn tiếng Trung
Phần 2 : 20 mẫu câu giao tiếp sơ cấp
Phần 3 : 20 mẫu câu giao tiếp sơ trung cấp