Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Các Video tiếp cận Hot girl thực tế và phân tích tình huống - Quà tặng: Tuyển tập các Pickup Artist trên thế giới

Phần 1 : Mindset để thành công
Phần 2 : Giải mã tâm lý phái đẹp
Phần 3 : Các cách bắt chuyện phái đẹp (Kèm mẫu câu và Video thực tế)
Phần 4 : Hướng dẫn tiếp cận nàng trong từng hoàn cảnh cụ thể
Phần 5 : Trình tự một cuộc trò chuyện hấp dẫn
Phần 6 : Những nguyên tắc để tiếp cận nàng thành công
Phần 7 : Các Video tiếp cận Hot girl thực tế và phân tích tình huống

Tặng bạn Tuyển tập các Pickup Artist trên thế giới!

Các bạn Click vào link sau và download video về tham khảo nhé. 

Cảm ơn các bạn! 

Link Tuyển tập các Pickup Artist trên thế giới: http://bit.ly/2lV7yEF