Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Ngữ âm Chuẩn mỹ bằng phương pháp Crazy english - Chuyên đề 1: nguyên âm đơn - Thực hành và ví dụ nguyên âm đơn /I/ & /i:/

Phần 1 : Tại sao tôi cần phải giỏi tiếng anh
Phần 2 : Ngữ âm Chuẩn mỹ bằng phương pháp Crazy english
Phần 3 : Thuyết Trình theo đầy tự tin
Phần 4 : Hội thoại thực tế theo chủ đề