Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Tại sao tôi cần phải giỏi tiếng anh - Lộ trình của khóa học

Phần 1 : Tại sao tôi cần phải giỏi tiếng anh
Phần 2 : Ngữ âm Chuẩn mỹ bằng phương pháp Crazy english
Phần 3 : Thuyết Trình theo đầy tự tin
Phần 4 : Hội thoại thực tế theo chủ đề