Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Đệm hát theo phong cách nhẹ nhàng bằng ukulele - Điệu Slow Rock

Phần 1 : Giới thiệu chung
Phần 2 : Chơi những nốt nhạc đầu tiên
Phần 3 : Đệm hát theo nhịp
Phần 4 : Đệm hát Vui nhộn cùng Ukulele
Phần 5 : Đệm hát theo phong cách nhẹ nhàng bằng ukulele
Phần 6 : Một vài kinh nghiệm hữu ích