Unica Công nghệ thông tin HOUDINI FX BASIC

HOUDINI FX BASIC

HOUDINI FX BASIC
1 đánh giá
Cập nhật: 01/2021

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học các bạn sẽ nắm rõ về: + Cách sử dụng nodes trong houdini.+ Phân biệt và cách sử dụng attributes. + Hiểu và dựng được cá tình chất vật lý và thuạt toán trong Houdini để làm fx. + Nắm rõ và diễn hoạt được particle trong hệ thóng POP của Houdini. + tạo được lửa khói, explosion cơ bản với Pyro trong Houdini. + Tạo được các hiệu ứng destruction cơ bản

Giới thiệu khóa học

SideFX Houdini Full là một ứng dụng phần mềm tuyệt vời có thể được sử dụng để tạo các kỹ xảo 3D phức tạp cho quảng cáo, trò chơi video và phim ảnh. Đây là phần mềm được lựa chọn hàng đầu bởi các fx artist trên thế giới.

Đến với khóa học Houdini Basic các bạn nắm được:

- Giao diện và các công cụ cơ bản trong Houdini.

- Nodes là gì và cách sử dụng các nodes cơ bản trong Houdini.

- Nắm rõ ý nghĩa các attributes là gì trong Houdini.

- Tương quan của các tính chất vật lý (vector, trọng lực...) đối với Houdini.

- Các phép toán cơ bản ( phép toán vector...) ứng ụng trong Houdini.

- Nắm rõ cách sử dụng VOP.

- Nắm rõ một vài VEX code cơ bản trong Wrangle.

- Các bạn sẽ được học về các hàm cơ bản trong Houdini như: Mix, Two ways, If, Add, Subtract...

- Cách sử dụng POP (particle trong houdini).

- Cơ bản về Pyro tronh Houdini.

- Cơ bản về destruction trong Houdini

Khóa học liên quan

Thông tin giảng viên

  • 2 học viên
  • 2 khóa học

Đánh giá của học viên

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét của học viên

  • Thảo Huỳnh

    thầy giảng rất dễ hiểu, em cảm ơn ạ