Sale - Marketing (66)

 • Quản lý tài chính thông minh

  Quản lý tài chính thông minh

  2 đánh giá

  5

  600,000đ

  • 21 bài học
  • 01 giờ 51 phút
  Quan tâm
 • Biến đam mê thành tiền bạc với video online

  Biến đam mê thành tiền bạc với video online

  0 đánh giá

  Phạm Thành Long

  Diễn giả - Luật sư

  1

  899,000đ

  1,000,000 đ

  • 0 bài học
  Quan tâm
 • Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng đỉnh cao

  Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng đỉnh cao

  0 đánh giá
  -72%

  Nguyễn Bá Dương

  Giảng viên

  14

  199,000đ

  700,000 đ

  • 31 bài học
  • 03 giờ 06 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng chinh phục trái tim khách hàng đỉnh cao

  Kỹ năng chinh phục trái tim khách hàng đỉnh cao

  0 đánh giá
  -67%

  Nguyễn Bá Dương

  Giảng viên

  7

  199,000đ

  600,000 đ

  • 32 bài học
  • 02 giờ 19 phút
  Quan tâm
 • 30 Ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại

  30 Ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại

  0 đánh giá
  -79%

  Hán Quang Dự

  Giám đốc đào tạo - GCC Việt Nam

  4

  249,000đ

  1,200,000 đ

  • 41 bài học
  • 05 giờ 34 phút
  Quan tâm