Tiếng Anh cho người mất gốc

  • 2 khóa học
  • 2 giảng viên

Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu Combo

Danh sách các khóa học

1

Cẩm nang phát âm chuẩn tiếng anh ngay lập tức

  • Giảng viên: Lê Anh Thơ (Giảng Viên Đại học Kinh tế Quốc Dân)

Giá:

600,000đ

Luyện phát âm Tiếng Anh nhanh, chính xác, hiệu quả để tự tin giao tiếp với người nước ngoài

2

Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

  • Giảng viên: Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

Giá:

800,000đ

Luyện phản xạ giao tiếp trong những tình huống cụ thể, dành cho các bạn mất gốc, mất tự tin giao tiếp Tiếng Anh

Giảng viên