Tự tin giao tiếp tiếng Anh

  • 3 khóa học
  • 2 giảng viên

Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu Combo

Danh sách các khóa học

1

Học giỏi Tiếng Anh toàn diện: Nghe, Nói, Đọc, Viết

  • Giảng viên: Bùi Đức Tiến

Giá:

600,000đ

Học giỏi Tiếng Anh toàn diện giúp bạn thành thạo 4 kỹ năng quan trọng nhất: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

2

Luyện Phản xạ Tiếng Anh giao tiếp siêu hiệu quả

  • Giảng viên: Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

Giá:

1,000,000đ

Có phản xạ tiếng Anh tốt, thực hành nghe nói trực tiếp với giảng viên.

3

Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

  • Giảng viên: Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

Giá:

800,000đ

Luyện phản xạ giao tiếp trong những tình huống cụ thể, dành cho các bạn mất gốc, mất tự tin giao tiếp Tiếng Anh

Giảng viên