Combo Học Tiếng Hàn

  • 3 khóa học
  • 1 giảng viên

Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu Combo

Danh sách các khóa học

1

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1

  • Giảng viên: Nguyễn Văn Khánh

Giá:

600,000đ

Nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp theo chủ đề, tự tin giao tiếp cơ bản với người Hàn Quốc, phát âm chuẩn - phản xạ nhanh.

2

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2

  • Giảng viên: Nguyễn Văn Khánh

Giá:

600,000đ

Nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, luyện phát âm, phản xạ tiếng Hàn, giúp bạn thi đỗ TOPIK cấp 2

3

Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1

  • Giảng viên: Nguyễn Văn Khánh

Giá:

800,000đ

Dựa trên giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt - Quyển 3, khóa học giúp bạn tự học Tiếng Hàn trung cấp ngay tại nhà.

Giảng viên