Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

  • 3 khóa học
  • 2 giảng viên

Bạn sẽ học được gì

Giới thiệu Combo

Danh sách các khóa học

1

Tự do tài chính cùng chứng khoán

  • Giảng viên: Đặng Trọng Khang

Giá:

600,000đ

Bạn đang chơi "Chứng Khoán" nhưng tài chính vẫn bị thụ động , khoá học "Tự do tài chính cùng chứng khoán" giúp bạn tránh được những rủi ro, cạm bẫy để tăng thu nhập

2

Nhập môn chứng khoán

  • Giảng viên: Đặng Trọng Khang

Giá:

600,000đ

Bạn mới bắt đầu tìm hiểu chứng khoán? Bạn bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức khổng lồ của TTCK? Khóa học này sẽ hướng dẫn cho bạn tất cả những kiến thức bạn cần.

3

Đầu tư chứng khoán theo phương pháp phân tích kỹ thuật

  • Giảng viên: Trần Quang Vinh

Giá:

600,000đ

Học Đầu tư chứng khoán theo phương pháp phân tích kỹ thuật để tự xây dựng cho mình nguyên tắc giao dịch riêng, kiếm lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán

Giảng viên