Trần Mạnh Cường

Võ sư

Chủ nhiệm Võ đường Nam Cường

Phó chủ nhiệm bộ môn tự vệ chiến đâu Self Defence cung Hữu Nghị Việt Xô

  • 6Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do Trần Mạnh Cường giảng dạy

Tự vệ nữ giới khi bị xâm hại

Tự vệ nữ giới khi bị xâm hại

0 đánh giá

6

700,000đ

  • 27 bài học
  • 01 giờ 27 phút
Quan tâm