Bạn sẽ nhận được 1 phiếu bốc thăm IPHONE 7 PLUS khi thanh toán online đơn hàng trên 300K trước 20/03/2017

Trần Kim Vũ

Giảng Viên

- Hiện tại là giảng viên, diễn giả của trung tâm Anh Ngữ Gitizen - 5 Bước Để Nói Một Ngoại Ngữ, Be Better Education

- Là một người hiếm hoi đạt điểm tuyệt đối cho Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TESOL từ Đại Học Arizona State University Mỹ

- Điểm tuyệt đối cho chứng chỉ TOEIC 990/990

- Sở hữu chứng chỉ ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực giảng dạy Google Educator

- Đã trải qua 800 giờ đứng lớp và giảng dạy cho hơn 500 học viên

  • 0Học viên
  • 0 Khóa học

Khóa học do Trần Kim Vũ giảng dạy

Không tìm thấy kết quả nào.