Kevin Nguyen

Nhà đào tạo Forex

Trưởng nhóm đào tạo và Trưởng nhóm Tư vấn chiến lược của Quỹ đầu tư Forex VietNam Capital
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường ngoại hối
Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy kinh doanh ngoại hối
Có nhiều học viên làm công tác giảng dạy sau khi hoàn thành khóa học
Có nhiều học viên giao dịch tốt với kết quả từ 30% - 150%/ tháng
Có nhiều học viên trong nước và nước ngoài theo học
Có học viên là chủ tịch Trương Minh Châu - Chủ tịch CLB Tỷ Phú Tp HCM
  • 32Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do Kevin Nguyen giảng dạy

Đầu tư Forex cho người mới bắt đầu

Đầu tư Forex cho người mới bắt đầu

3 đánh giá

Kevin Nguyen

Nhà đào tạo Forex

32

1,000,000đ

  • 30 bài học
  • 01 giờ 31 phút
Quan tâm