Nguyễn Tùng Sơn

Giảng viên

4 năm kinh nghiệm kinh doanh trên môi trường Internet, và Kiếm tiền online trên điện thoại SmartPhone, Youtube, Affiliate,..
Giám đốc công ty Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Kim đã 4 năm kinh nghiệm
Là nhà sáng lập công ty Son Môi NYD... 
  • 418Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do Nguyễn Tùng Sơn giảng dạy

Kiếm tiền với SMARTPHONE - $500 mỗi tháng

Kiếm tiền với SMARTPHONE - $500 mỗi tháng

24 đánh giá

Nguyễn Tùng Sơn

Giảng viên

418

1,000,000đ

  • 34 bài học
  • 02 giờ 27 phút
Quan tâm