TS. Đinh Thanh Tuyến

Giảng viên

Trưởng bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ và Văn học, Khoa Giáo dục Mầm non, DDHSP Hà Nội

Cố vấn đào tạo - Tổ hợp giáo dục và truyền thông Totochan

Chuyên gia giảng dạy các khóa đào tạo trợ tá và giảng viên Montessori trung tâm VMAT - đơn vị hợp tác độc quyền của Viện Montessori Hoa Kỳ MIA tại Việt Nam

  • 1Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do TS. Đinh Thanh Tuyến giảng dạy

Phương pháp Montessori cho trẻ 0 - 6 tuổi

Phương pháp Montessori cho trẻ 0 - 6 tuổi

0 đánh giá

1

199,000đ

800,000 đ

  • 42 bài học
  • 03 giờ 59 phút
Quan tâm