Đậu Thị Nhung

Giảng viên

Kinh nghiệm:
 - Đào tạo trên 10000 học viên về phát triển bản thân áp dụng NLP & những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.
 - Trainer NLP. CEO Thương hiệu OTOMI ( công ty TNHH TM Mộc). 
 - Giám đốc đào tạo Cty SCT. Phiên dịch cho những chuyên gia đào tạo hàng đầu thế giới Mr Vas
Học vấn:
Tiến sĩ Bác Sĩ Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowhury.  
  • 232Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do Đậu Thị Nhung giảng dạy

Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình

Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao...

16 đánh giá

Huỳnh Minh Thuận

Giảng viên

232

1,000,000đ

  • 49 bài học
  • 04 giờ 05 phút
Quan tâm