Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên

Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ tự kỷ Gia An

Website: http://giaanedu.com.vn/

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, giảng dạy Kỹ năng sống cho trẻ em

  • 3Học viên
  • 1 Khóa học

Khóa học do Nguyễn Thị Vân Anh giảng dạy

Hành trang cho trẻ trước khi vào lớp 1

Hành trang cho trẻ trước khi vào lớp 1

0 đánh giá

3

239,000đ

800,000 đ

  • 29 bài học
Quan tâm