Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Các lưu ý khác - 09 sai lầm dẫn đến thất bại của những người làm telesales

Phần 1 : Các kiến thức cần biết trước khi sales
Phần 2 : Kịch bản telesales và Chăm sóc khách hàng
Phần 3 : Các lưu ý khác