Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Bí quyết xử lý từ chối - 2 Kịch bản chốt đơn hàng: dưới 500 nghìn/đơn và trên 1 triệu/đơn