Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Vượt qua giai đoạn thử việc và lộ trình thăng tiến - Lộ trình để từ nhân viên bình thường trở thành nhân sự cốt cán của Doanh nghiệp trong 90 ngày

Phần 1 : Kiến thức nền tảng
Phần 2 : Tạo CV xin việc ấn tượng
Phần 3 : Tạo đơn xin việc ấn tượng
Phần 4 : Tạo ấn tượng tốt trước khi phỏng vấn
Phần 5 : Làm chủ buổi phỏng vấn - chinh phục nhà tuyển dụng
Phần 6 : Vượt qua giai đoạn thử việc và lộ trình thăng tiến