Tài liệu bài học

Quay lại

Định hướng một căn nhà - Định nghĩa hướng của căn nhà & ảnh hưởng của nó

Phần 1 : Bản thân năm sinh và hướng cá nhân tốt xấu
Phần 2 : Năm sinh và những kiêng kỵ tốt xấu
Phần 3 : Bổ sung cho lá số vượng
Phần 4 : Hướng nhà đem lại tài lộc cho bạn
Phần 5 : Những hình dáng nhà xấu cho bạn
Phần 6 : Nhà đối diện với các sát khí
Phần 7 : Nhà chung cư đối diên sát khí
Phần 8 : Định hướng một căn nhà
Phần 9 : Cách đo hướng căn nhà