Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Các mẫu móng từ những dụng cụ có sẵn - Cách dùng sticker trang trí móng

Phần 1 : Những kỹ thuật căn bản
Phần 2 : Các mẫu móng từ những dụng cụ có sẵn
Phần 3 : Các kỹ thuật vẽ móng từ dụng cụ làm nail
Phần 4 : Những kiểu làm nail
Phần 5 : Những mẫu nail đẹp, lạ nhưng dễ làm