Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Những kỹ thuật căn bản - Cách tự làm sơn móng tay matte (sơn lì)

Phần 1 : Những kỹ thuật căn bản
Phần 2 : Các mẫu móng từ những dụng cụ có sẵn
Phần 3 : Các kỹ thuật vẽ móng từ dụng cụ làm nail
Phần 4 : Những kiểu làm nail
Phần 5 : Những mẫu nail đẹp, lạ nhưng dễ làm