Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Công thức SOFTEN để gây thiện cảm ngay trong lần gặp đầu tiên - T: Touch

Phần 1 : Công thức SOFTEN để gây thiện cảm ngay trong lần gặp đầu tiên
Phần 2 : Công thức HOH để mở đầu và duy trì một cuộc trò chuyện
Phần 3 : SỨC MẠNH CỦA CÂU CHUYỆN
Phần 4 : 13 TỬ HUYỆT CẢM XÚC
Phần 5 : Kịch bản Bán Chó Con
Phần 6 : Kịch bản bán Dưa Hấu
Phần 7 : Kịch Bản Đặt Một Chân Vô Cửa - Foot In The Door
Phần 8 : Kịch bản nhượng bộ
Phần 9 : 9 Bước Để Chốt Sales