Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Ăn uống - Cho tôi một đĩa Đậu phụ Tứ Xuyên và một bát canh

Phần 1 : Ngữ âm
Phần 2 : Giới thiệu bản thân
Phần 3 : Gặp gỡ bạn bè
Phần 4 : Đi mua sắm
Phần 5 : Công việc
Phần 6 : Đi lại
Phần 7 : Ăn uống
Phần 8 : Khám bệnh
Phần 9 : Du lịch