Quay lại

8 tư duy Best Seller - Bài tập thực hành 2

Phần 1 : Giới thiệu chung
Phần 2 : 8 tư duy Best Seller
Phần 3 : Chiến lược bán hàng
Phần 4 : 10 bước chốt sale thành công
Phần 5 : Xây dựng đội nhóm Telesale