Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

24 Tuyệt chiêu chốt sales trực tiếp - Kỹ thuật làm phép tính cộng

Phần 1 : 10 Tuyệt chiêu khách hàng biết đến mình
Phần 2 : 13 Tuyệt chiêu khách hàng thích mình
Phần 3 : 13 Bí quyết làm chủ bối cảnh
Phần 4 : 8 Tuyệt chiêu khách hàng tin tưởng
Phần 5 : 24 Tuyệt chiêu chốt sales trực tiếp
Phần 6 : Tổng kết khoá học