Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

IELTS SPEAKING Part 1 - Cách mở rộng câu trả lời - Mở rộng bằng cách trả lời thêm When

Phần 1 : IELTS SPEAKING Part 1 - Tiêu chí đánh giá điểm của Ielts speaking
Phần 2 : IELTS SPEAKING Part 1 - Hướng dẫn Paraphrase
Phần 3 : IELTS SPEAKING Part 1 - Cách mở rộng câu trả lời
Phần 4 : IELTS SPEAKING Part 1 - Các câu trả lời mẫu
Phần 5 : IELTS SPEAKING Part 2 - Cách xây dựng bố cục
Phần 6 : IELTS SPEAKING Part 2 - Cách ra ý tưởng
Phần 7 : IELTS SPEAKING Part 2 - Các bài mẫu cho một số đề tài
Phần 8 : IELTS SPEAKING Part 3 - Cách đưa ra lập luận
Phần 9 : IELTS SPEAKING Part 3 - Cách đưa ra ý tưởng
Phần 10 : IELTS SPEAKING Part 3 - Các câu trả lời mẫu