Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Những sai lầm khiến việc khởi nghiệp thất bại - Tan rã khi công ty bắt đầu phát triển

Phần 1 : Tổng quan khoá học Khởi nghiệp từ con số 1
Phần 2 : Định hình về tâm lý và công việc cần thực hiện ban đầu
Phần 3 : Các kỹ năng cần thiết trong khởi nghiệp
Phần 4 : Những sai lầm khiến việc khởi nghiệp thất bại
Phần 5 : Xây dựng doanh nghiệp bền vững và cất cánh