Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Tăng Traffic cho từ khoá sản phẩm - Tổng quan

Phần 1 : Đánh giá và phân tích sản phẩm
Phần 2 : Phân tích & Lập kế hoạch triển khai kênh Marketing phù hợp với sản phẩm
Phần 3 : Viết bài chuẩn SEO để quảng cáo
Phần 4 : Triển khai quảng cáo Google adwords cho từ khoá sản phẩm
Phần 5 : Tiến hành lập Fanpage quảng cáo sản phẩm
Phần 6 : Cấu hình quảng cáo Facebook cho sản phẩm
Phần 7 : Cài đặt đo lường hiệu quả công việc bằng Google Analytics
Phần 8 : Cách cài đặt cấu hình SEO cho từ khoá sản phẩm
Phần 9 : Tăng Traffic cho từ khoá sản phẩm
Phần 10 : Hướng dẫn sử dụng Google Webmaster để tối ưu việc làm SEO
Phần 11 : Làm Channel bán hàng trên Youtube
Phần 12 : Quảng cáo Video bán hàng trên Youtube
Phần 13 : Lập kế hoạch SEO video lên Top Youtube
Phần 14 : SEO từ khoá
Phần 15 : Chăm sóc khách hàng bằng hệ thống Email Marketing của Mailchimp
Phần 16 : Hệ thống hoá khách hàng tiềm năng với hệ thống CRM Vtiger