Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Bán hàng trên Profile Facebook - Các chỉ số về bài đăng, giờ đăng trên nick cá nhân

Phần 1 : Nghiên cứu thị trường, chọn sản phẩm
Phần 2 : Các hình thức kiếm tiền với Profile Facebook
Phần 3 : Bán hàng trên Profile Facebook