Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Nghiên cứu thị trường, chọn sản phẩm - Phát triển bạn bè và tăng thêm follow

Phần 1 : Nghiên cứu thị trường, chọn sản phẩm
Phần 2 : Các hình thức kiếm tiền với Profile Facebook
Phần 3 : Bán hàng trên Profile Facebook