ƯU ĐÃI HỌC VIÊN MỚI - CHỈ 199K TRONG 48 GIỜ

Phát triển cùng Unica - với 500+ khóa học - Mua 1 lần Học trọn đời!

Chỉ còn
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
ngày
  • 2
  • 2
  • 3
  • 3
giờ

Nếu tự dùng aff của mình để đăng ký thì có được hưởng thêm hoa hồng không

Cơ chế AFF là chia sẻ khóa học đến học viên khác để được hưởng hoa hồng, việc tự
mình đăng ký bằng mã aff của mình không được coi là chia sẻ cho người khác và không
được tính.

Quay lại